GeoCurs

 
Europa PDF Imprimare Email

Situată în emisfera nordică, Europa se desfășoară între:

 • Paralela de 36° lat. N (capul Matapan din Grecia - Peloponez)
 • Paralela de 71°08' lat. N (capul Nord din Norvegia)
 • Meridianul de 67°30' long. E (vestul munților Urali)
 • Meridianul de 9°34' long. V (capul Roca din Peninsula Iberică)

Între aceste coordonate continentul însumează o suprafață de 10.392.855 km2, având o desfășurare latitudinală de circa 4.000 km și longitudinală de 6.000 km.

Împreună cu Asia, Europa formează un mare ansamblu continental numit Eurasia.

 

În antichitate, Europa era cunoscută sub numele de "ereb", ceea ce înseamnă "apus" (de soare), spre deosebire de Asia care se situa la "răsăritul soarelui".

Considerată peninsulă a Asiei, Europa este separată de aceasta prin aliniamentul: Munții Urali - fluviul Ural. În sud-est, Marea Caspică, masivul Caucaz și strâmtoarea Bosfor separă Europa de Orientul Apropiat. În sud și sud-vest, Marea Mediterană și strâmtoarea Gibraltar separă continentul european de cel african. Flacul vestic și cel nordic al continentului european sunt scăldate de apele oceanice, Oceanul Atlantic și respectiv Oceanul Arctic.

Peninsulele europene (Kanin, Scandinavia, Bretania, Iberică, Italică, Balcanică, Crimeea) însumează 20% din suprafața continentului în timp ce insulele (Novaia Zemlea, Arhipelagul Britanic, Islanda, Corsica, Sicilia, Creta etc.) totalizează un procent de circa 8%.

Europa

Țărmurile europene oferă peisaje diferite în funcție de latitudine, structură geologică, evoluție morfologică și de acțiunea celorlalte componente ale cadrului fizico- geografic. Astfel pot fi identificate următoarele tipuri de țărmuri:

Țărmuri înalte

 1. Țărmuri cu fiorduri – formate sub acțiunea erozivă a gheții (calotei glaciare): Norvegia, Islanda, Scoția, Anglia
 2. Țărmuri cu estuare – formarea acestui tip de țărm este legată de fenomenul flux/ reflux (maree), de spălarea continuă a gurilor de vărsare a unor importante râuri și fluvii dintre care: Tamisa (Anglia), Sena (Franța), Elba (Germania), Tajo (Spania)
 3. Țărmuri cu riass – se caracterizează prin golfuri înguste și ramificate – apare în nord- vestul Peninsulei Iberice
 4. Țărmul dalmatic – rezultat în urma invadării de către apele mării a unor regiuni formate din șiruri paralele de culmi ce alternează cu văi și depresiuni. Ca urmare, culmile au devenit insule, iar în lungul văilor și depresiunilor s-au dezvoltat golfuri și canale. Acest tip de țărm este specific sectorului estic al Mării Adriatice.
 5. Țărmul vulcanic – legat de insule vulcanice - specific Insulelor Lipare (Italia)

Țărmuri joase

 1. Țărmuri cu plaje și cordoane litorale: Marea Baltică, Marea Nordului
 2. Țărmuri cu lagune: Marea Neagră, Marea Nordului
 3. Țărmuri de delte: Delta Peciorei (Rusia), Delta Vistulei (Polonia), Delta Rhinului (Germania), Delta Tibrului (Italia), Delta Ebrului (Spania), Delta Padului (Italia), Delta Dunării (România), Delta Volgăi (Rusia)

Evoluție paleogeografică

Trăsăturile actuale ale reliefului Europei sunt o consecință directă a acțiunii factorilor interni și externi. Unitățile structurale ale Europei sunt:

 1. Unitatea de platformă (Europa precambriană, caledoniană, hercinică)
 2. Unitatea de geosinclinal (Europa alpină)

Unitatea de platformă – este alcătuită din structuri geologice vechi, cutate în Precambrian și Paleozoic, de atunci nemaisuferind alte cutări. Ele au fost antrenate în mișcări epirogenetice asociate deseori cu vulcanism.

Cele mai vechi uscaturi sunt în nordul Europei, constituind Scutul Baltic și Platforma Rusă, care la sfârșitul Proterozoicului formau o singură unitate Feno- Sarmația.

Cutările precambriene au fost intens peneplenizate, prin urmare, relieful Europei precambriene apare, în general, sub formă de podișuri (Nordland, Finlandiei, Valdai, Podolic, Central Rus), coline (Timan, Ergheni) și câmpii (Polesia, Pontică, Moscovei) și foarte rar sub formă de munți (Munții Hibini – Peninsula Kola).

Cutările caledoniene reprezintă al doilea compartiment al unității de platformă. Cuprind Scandinavia (Munții Scandinaviei), Scoția, Irlanda de Nord, Anglia de Nord. Cutările caledoniene se întind și în fundamentul unor unități situate mai la sud de Scandinavia. Aceste unități au un relief specific rezultat în urma acțiunii calotei glaciare, dar au fost antrenate și în diferite mișcări postorogene care au suferit dislocări, coborâri și înălțări pe verticală.

Cutările hercinice au avut loc la sfârșitul Paleozoicului (Carbonifer și Permian) și se desfășoară pe două aliniamente:

 1. Vest – est (Atlantic – Marea Neagră)
 2. Nord – sud (sistemul Munților Urali)

Sistemul muntos hercinic se desfășoară atât în Europa Vestică, insulară (Munții Irlandei de Sud, Munții Cambrieni din Țara Galilor) cât și în cea Vestică – Centrală, continentală. În Europa Centrală se desfășoară pe două aliniamente:

 1. Intern, la contactul cu Alpii, cuprinzând Masivul Central Francez, munții Vosgi și Pădurea Neagră, Boemiei. Apar și depresiuni, grabene restrânse: Rhin, Elba, Allier. În această unitatea altitudinile sunt mai mici de 2.000 m (Masivul Central – Puy de Sancy 1.886 m) iar în alcătuirea geologică se întâlnesc șisturile cristaline și depozite de cuvertură mai ales calcare.
 2. Extern – mai puțin tectonizat, cu înălțimi mai reduse, cu depresiuni tectonice și erupții izolate. Cuprinde Masivul Armorican (Sectorul Breton, Sectorul Normand și Colinele Gatine – au înălțimi mai mici de 500 m și sunt alcătuiți din cuarțite, gnaise intens șlefuite ce separă depresiuni și mici culoare), Masivul Șistos Rhenan (alcătuit din munții mici și mijlocii: Taunus, Westerwald, Eifel, Sayerland) care se continuă spre nord-vest cu Podișul Ardeni și spre nord – est cu Munții Harz apoi Pădurea Turingiei, Pădurea Franconiei. Pe teritoriul Poloniei regiunea hercinică se suprapune Podișului Lublin  iar de aici se afundă și apare în Dobrogea de Nord.

Unitatea europeană de geosinclinal (Sistemul alpin) cuprinde partea sudică a continentului european, inclusiv peninsulele de la Atlantic până la Marea Neagră. Unitățile de relief corespunzătoare sunt: munții Pirinei, Alpi, Carpați, Apenini, Dinarici, Balcani, Crimeei, Caucaz inclusiv depresiunile cuprinse între culmile acestor munții: Panonică, Padului, Transilvaniei.

Cutările care au determinat apariția acestor unități au început în mezozoic și au continuat până în pleistocen antrenând și alte compartimente deja consolidate. Aceste cutări au fost însoțite și de vulcanism care a determinat apariția lanțului vulcanic Vihorlat – Oaș - Țibleș - Călimani – Harghita și continuă în spațiul mărilor Tiraniană și Egee cu Etna, Vezuviu, Stromboli, Santorin.

Ulterior formării sistemului montan au avut loc o serie de evenimente ca:

-          Prăbușiri în limitele Mării Mediterane incluzând conturarea mărilor Egee, Marmara, Neagră precum și apariția strâmtorii Gibraltar.

-          Răcirea climei și instalarea calotei glaciare până la sud de Londra, Berlin, Moscova, cursul superior al Peciorei.

Europa a început să-și definitiveze conturul odată cu retragerea calotei iar în holocen are loc sfârșitul definitivării conturului prin apariția Mării Baltice și unele modificări în bazinele mărilor Nordului, Neagră și Caspică.

Varietatea structurii geologice a determinat apariția unor resurse subsolice variate. Unitatea de platformă (Scandinavia, Platforma Rusă, Ural, Ardeni, Lorena) prezintă zăcăminte de fier, cupru, bauxită, nichel, mangan. Unitatea alpină se deosebește prin prezența zăcămintelor de petrol, gaze, sare, metale prețioase.

Caracteristici biopedoclimatice

Condițiile biopedoclimatice înregistrează o mare varietate datorită întinderii în latitudine a continentului (de la zona subtropicală până la cea polară), dezvoltării mari a uscatului în partea estică comparativ cu îngustarea din partea vestică, dispunerii unităților montane (care pot permite sau nu pătrunderea maselor de aer de origini diferite), prezenței curenților oceanici (Curentul Golfului) și a mărilor interioare.

Europa se află sub influența maselor de aer de origine arctică, temperată, tropicală, maritime și continentale (care se formează în Europa de Est, Asia).

În general, distribuția temperaturilor medii ale lunii ianuarie variază între 0 - 5°C în Europa de Sud, +5...-5°C în Europa Centrală și de Vest, -5...-25°C în Europa Estică și Nordică. În ceea ce privește cantitatea de precipitații, se înregistrează o scădere a cantității primite de la vest la est. Această diferență se explică prin influența maselor de aer oceanice care, pe măsura înaintării în interiorul continentului, își pierd din caracteristicile inițiale fiind supuse  influențelor continentale (masele de aer devin mai uscate, precipitațiile cad neregulat). Astfel, pe litoralul atlantic cantitatea medie anuală de precipitații este de circa 1.500 mm, cu medii lunare de 150 mm, iar în Europa Estică cantitatea medie anuală de precipitații nu depășește 500 mm, fiind repartizate neuniform pe parcursul anului, maximele înregistrându-se în timpul verii.

Pe cuprinsul Europei pot fi identificate următoarele zone biopedoclimatice:

Zona biopedoclimatică polară și subpolară cuprinde nordul Islandei, Norvegiei, Peninsula Kola. Din punct de vedere climatic, această zonă se caracterizează prin prezența a două anotimpuri, vara (scurtă și răcoroasă), iarna (foarte lungă, rece și întunecoasă). Temperaturile lunii cele mai calde sunt de aproximativ 10 - 13°C, precipitațiile, cele mai multe sub formă de zăpadă, nu depășesc 500 mm/an. Se înregistreazxă un maxim, nu foarte accentuat, în august – septembrie – octombrie și un minim de precipitații în februarie – martie. În extremul nordic zăpada poate să cadă și 9 – 11 luni/an. Înghețul poate surveni în orice moment al anului. În cea mai mare parte a anului se găsesc sub influența maselor de aer polar oceanic și arctic. În aceste condiții și-au făcut apariția o vegetație specifică de tundră cu mușchii și lichenii și unele tufișuri. Solurile dominante sunt cele gleice, poligonale, mlăștinoase.

Zona biopedoclimatică temperată se întinde sub forma unei fâșii pe direcția vest – est cu diferențieri regionale uneori substanțiale.

 • Clima temperată rece (boreală) cuprinde Scandinavia, jumătatea din Câmpia Est- Europeană până la Ural. Limita sudică a acestei zone se înscrie pe direcția Oslo, Helsinki, St. Petersburg și Perm. Și aici pot fi identificate două anotimpuri: vara, scurtă și relativ umedă, și iarna care poate dura mai mult de 6 luni. Aici se dezvoltă pădurile de conifere din care nu lipsesc molidul european care, în partea estică, este înlocuit de molidul siberian (Picea obovata) și pin în stațiunile mai uscate. Solurile specifice sunt podzolurile.
 • Zona climei temperate reci se continuă spre sud cu zona climei temperate a pădurilor de foioase. Aici verile sunt răcoroase, iarna este mai scurtă dar rece. Precipitațiile sunt suficiente și bine repartizate pe parcursul anului. Pe litoralul norvegian se întâlnesc pădurile de mesteacăn, iar în Arhipelagul Britanic, Franța, Belgia și Danemarca apar pădurile de stejar, mesteacăn, fag și carpen.

Tot în cadrul climei temperate este inclusă și zona climei de stepă caracterizată prin contraste termice (veri călduroase și ierni aspre) și precipitații reduse. Este caracteristică regiunilor din sudul Câmpiei Ruse și din jurul Mării Caspice. După asocierea speciilor componente pot fi deosebite: stepa cu negară, cu negară și păiuș, cu graminee, pelin și mușețel.

Zona biopedoclimatică mediteraneeană cuprinde o parte a Peninsulei Iberice, Insulele Sardinia și Corsica, jumătatea sudică a Italiei, Grecia și vestul regiunii Dinarice. Printre caracteristicile acestei zone amintim: verile sunt calde (22 - 27°C) și secetoase, iernile sunt blânde (5 - 11°C) și ploioase, înghețurile apar episodic. Vegetația este compusă din tufișuri de garriga (sudul Franței), frigana (Grecia), tomillares (Spania). Nu lipsesc pădurile de stejar (stejarul de plută). Aceste zone sunt specifice și plantațiilor de viță de vie și măslini.

În zonele montane vegetația are o dispunere etajată cu diferențieri de la o zonă la alta. Spre exemplu în Munții Alpi pe versantul nordic, de la poale spre etajul alpin, pădurile au următoarea componență: stejar, fag, molid apoi etajul alpin iar pe versantul sudic al Alpilor se remarcă lipsa coniferelor în favoarea foioaselor.

Comments (17)
 • maria_lizi98  - lulu:numi place nu am gasit ce imi trebuia decat j
  :confused: :cheer: :lol: B) :angry: :dry:
 • maria_lizi98  - JUMAATATE
  :X :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
 • maria_lizi98
  :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :X :X :X :X :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :0 :0 :0 :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: va pupa lui ji caut iubit 13-14 ani... :kiss: :kiss: :kiss: :confused: :confused: :kiss:
 • ruxandra
  imi place
 • lacri  - ba numa atat?
  :X :( :angry: :0 :?: :!: :!: :!:
 • neatza  - Aloha
  ???????????????? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :arrow: eu vreau peninsulele Europii mediteraneene :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: Help me. :!: :!: :!: :!: :!: Maine dau test si nuj nimik :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :pinch: :side: :X :X :X :X :X am nev de ajutor , plz :!: :!: :!: :P ;)
 • ghd planchas  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php louis v
  Xiaoyu Wang Yong said that should give her, but Nice ridicule Xi [url=http://itgsourcing.com/wp-pdf.php]louis vuitton bags[/url] aoyu, she said her louis vuitton b [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry outlet[/url] ags boyfriend Xiaoyu not and do not. burberry outlet Nice thought this powerful role Xiaoyu never thought would want to murder her so readily promised the appointment. A girl 's voice came from behind [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry sale[/url] t
 • Michael Kors outlet  - www.callicast.frpartenaire.php ugg soldes mxe338
  Merde, oser ugg pas cher nez parfait ! Hao poumon était très co [url=http://www.callicast.fr/partenaire.php]ugg pas cher[/url] ntrarié, mais aussi à l'école demain, classe, mulberry bags nez effect [url=http://www.bwrp.org.uk/web.aspx]mulberry bags[/url] ivement été frappé, Quelle honte ! Pops poings pleins de sons sur le corps, les dinosaures ont été marqué haut du corps, dans les marques, la boxe et l'Inde tou [url=http://www.noosfere.com/default_ajax.php]ugg pas cher[/url] t évide
 • ghd australia  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php ghd aus
  The deep chill of the total poor and books to his son shook [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry on sale[/url] themselves together, also have e [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry store[/url] arly arthritis. But he is very dedicated to take care of all the billing incompetent : price tag, there is no credit on a budget, makes money. He makes the whole boat burberry on sale merchant marine, and wo [url=http://fillyourplate.org/pinterest.php]burberry usa[/url] n
 • cheap ugg boots uk  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php louis v
  Terrible swords crossed heavy protection, spac [url=http://compsac-2012.cs.iastate.edu/compsac.php]toms sale[/url] e-time [url=http://itgsourcing.com/wp-pdf.php]louis vuitton outlet[/url] and even gamping flesh have become unreal, this ancient yet strangely killing skills again in this world, no matter how high must repair, but once the spirit is life and [url=http://compsac-2012.cs.iastate.edu/compsac.php]toms shoes sale[/url] death which no channel Frost sword hit, it will be that murderous into the bo
 • Christian Louboutin Outlet  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php louis v
  Visage le mensonge [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/default_FR.html]sac longchamp solde[/url] du père de Sa [url=http://www.rapidascent.com.au/main/EntryProcessPaymentResult_M1M.asp]louis vuitton bags for sale[/url] Sainteté de le prestige de ce ah ! Je crains que les gens seront désormais continentale, a déclaré le père a enseigné le recours à l'Assemblée de [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/default_FR.html]longchamp pas cher[/url] la violence » est en fait la meilleure comédie de l'année, « parce que le public n'est pas venu ici que le concours « la
 • hogan  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php cheap c
  En face de lui, Ye Huan ne se voit pas seulement [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/default_FR.html]sac longchamp solde[/url] assassiner, un bossu voir des gens march [url=http://www.grayblog.co.uk/wp-class.php]cheap christian louboutin[/url] er en face de leur propre enquête nationale, inconsciemment sourit coeur que les gens de montagne bossu Horeb 99 % sont nés dans le tissage Tian, qui devrait être un peu bossu pare [url=http://www.multicam-systems.com/underconstruction/default_FR.html]longchamp pas cher[/url] nts Kou Oda clair, non ? Pour c
 • cheap louis vuitton bags onlin  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php cheap u
  Crowd a minute, a petite, little girl wearing a sky-blue robe, walked [url=http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php]cheap uggs[/url] cheap uggs slowly to the bench, delicate facial features, hands [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray ban australia[/url] tightly holds the wand, reddish face, the eyes are sorry to see chaos throughout a the little girl next door, but who knows talent magic on her. Oh, this little girl [url=http://caraandco.com/wp-about.php]ray ban sunglasses[/url]
 • cheap louis vuitton bags  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php nike fr
  Gamping heart of a dynamic, asked: was a senior, you have been bulli [url=http://compsac-2012.cs.iastate.edu/compsac.php]cheap toms[/url] ed that Lixin [url=http://www.orcaretirement.com/wp-content/plugins/googlesite/]nike free run[/url] g An over it? Even greater than the bully, is simply dead, even ? Even the token cheap toms toms on sale fiancee to have been snatched toms on sale I do not know where to go throw from the start that night, toms on sa [url=http://compsac-2012.cs.iastate.edu/compsac.php]toms outlet[/url] l
 • coach factory outlet  - http://www.coachfactoryoutlet-handbag.com
  We have seen [url=http://www.coachoutletstoresinc.com/][b]coach outlet store online[/b][/url], and even rappers [url=http://www.valentino.us.com/][b]valentino[/b][/url] cash or organize a [url=http://www.coachfactoryoutlet-handbag.com/][b]coach factory outlet[/b][/url].They're very [url=http://www.valentinoshoes.us.com/][b]valentino shoes[/b][/url] also [url=http://www.isabelmarantshoes.us.com/][b]isabel marant shoes[/b][/url] to twirl [url=http://www.airjordan.us.com/][b]air jordan[/b][/url], on the [url=http://www.coachoutletstore-factory.com/][b]coach factory outlet[/b][/url], at your [url=http://www.coachoutletstoresofficial.com/][b]coach outlet store online[/b][/url], and basically [url=http://www.pradaoutleteco.com/][b]prada outlet[/b][/url] everywhere [url=http://www.coachfactoryoutlet-co.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] you can get a [url=http://www.coachfactory.us.com/][b]coach factory[/b][/url].I was living in [url=http://www.michaelkors-co.com/][b]michael kors[/b][/url], managing a small [url=http://www.pradaoutlet-factory.com/][b]prada outlet[/b][/url] accessories [url=http://www.michaelkorsoutletonlineco.com/][b]michael kors outlet online[/b][/url] several "[url=http://www.truereligionjeans.us.com/][b]true religion jeans[/b][/url]" that [url=http://www.coachfactory2014.com/][b]coach factory[/b][/url] with natural [url=http://www.coachoutletstoresco.com/][b]coach outlet[/b][/url] in [url=http://www.tiffanyjewelry.us.com/][b]tiffany jewelry[/b][/url] ways, [url=http://www.coachfactoryoutletpurse.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] will feature [url=http://www.coachfactoryoutletstoreco.com/][b]coach factory outlet store[/b][/url] experience by [url=http://www.michaelkorsoutlet-purses.com/][b]michael kors outlet[/b][/url].There's also those lightweight [url=http://www.louisvuittonoutlethandbag.com/][b]louis vuitton handbags[/b][/url] that are [url=http://www.giuseppezanotti.us.com/][b]giuseppe zanotti[/b][/url], but they usually come in [url=http://www.truereligionbrandjeans.us.com/][b]true religion outlet[/b][/url] that are [url=http://www.cheapjerseysco.com/][b]cheap jerseys[/b][/url] when it comes [url=http://www.marcjacobs.us.com/][b]marc jacobs[/b][/url] matching. So the [url=http://www.timberlandboots.us.com/][b]timberland boots[/b][/url]­ [url=http://www.sacsburberry.com/][b]sac burberry[/b][/url] we may not be [url=http://www.tiffanysjewelry-co.com/][b]tiffany jewelry[/b][/url] able to [url=http://www.ralphlauren.us.com/][b]Polo ralph lauren[/b][/url] it takes to be [url=http://www.coachoutletonlinehandbag.com/][b]coach outlet online[/b][/url], we can [url=http://www.coachfactoryoutlet-store.com/][b]coach factory outlet[/b][/url] a little [url=http://www.supra.us.com/][b]supra shoes[/b][/url]. Available [url=http://www.michaelkorsoutletstoresco.com/][b]michael kors outlet store[/b][/url] includes [url=http://www.celineoutlet-online.com/][b]celine outlet[/b][/url] reworked [url=http://www.coachfactoryoutletonlineinc.com/][b]coach factory outlet online[/b][/url] and the [url=http://www.louisvuittonoutlets2014.com/][b]louis vuitton outlet[/b][/url]. We're sure [b][url=http://www.tomsshoescompany.com/]toms shoes[/url] [url=http://www.michaelkorsoutletsmk.com/]michael kors outlet[/url][/b] on [url=http://www.alexanderwang-bags.com/][b]alexander wang handbags[/b][/url]; [url=http://www.louisvuittonoutlet-purses.com/][b]louis vuitton outlet[/b][/url] - with the [url=http://www.timberlandshoes.us.com/][b]timberland shoes[/b][/url] and oversized [url=http://www.alexanderwang.us.com/][b]alexander wang[/b][/url], the focus isn't [url=http://www.coachfactoryoutlets-online.com/][b]coach factory outlet online[/b][/url] on your [url=http://www.tiffanyandcoinc.com/][b]tiffany and co[/b][/url] anyway!Game of [url=http://www.truereligionjeans-2014.com/][b]true religion jeans[/b][/url] aren't going to read [url=http://www.fitflopusaonline.com/][b]fitflop shoes[/b][/url]!we're bringing you simple and chic work-[url=http://www.celinebags-outlet.com/][b]celine handbags[/b][/url] ideas to answer the [url=http://www.alexanderwang-shoes.com/][b]alexander wang shoes[/b][/url] "what should I wear for the [url=http://www.tomsusashoes.com/][b]toms shoes[/b][/url]­Now that I have this [url=http://www.marcbymarcjacobsoutlet.co.uk/][b]marc by marc jacobs outlet[/b][/url], I can apply my makeup [url=http://www.michaelkorsoutlet-factory.com/][b]michael kors outlet[/b][/url], which means I can sleep in 10 minutes later or [url=http://www.giuseppezanottisneakers.co.uk/][b]giuseppe zanotti sneakers[/b][/url] when I am getting ready.We're used to the [url=http://www.fitflopsandalssale.com/][b]fitflop sandals[/b][/url] of the female body shape, but now it seems the male model's physique can be as varied as the clothes he wears.
 • Anonim
  :evil: :!: :!: :!: :angry: :confused: :0 :silly: :dry: :lol: :D :pinch: ;) :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
 • yll
  Climb www.iphone-cases.net.co afar, misty www.christianlouboutin.org.uk rain www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com and www.true-religion.com.co fog, www.nikefree5.net hazy www.michaelkorsoutlet.ar.com in www.ralphs-lauren.co.uk the www.michael-kors-outlet.us.org rain, www.oakley--sunglasses.com.au I www.uggboots.com.de saw www.uggs.in.net Zhang, www.oakleyoutlet-online.us.com Gong www.pulseras-pandora.com.es two www.chi-flatiron.us.com rivers. www.adidas.com.se A www.ugg-bootsclearance.com river www.lululemoncanada.ca on www.toryburchsale.com.co the www.chanel-bags.com.co right www.bcbg-dresses.com side www.nike-airmaxinc.co.uk of www.cheap-oakleyglasses.us.com the www.nike-air-max.us ancient www.hollister-abercrombie.com.se city www.christianlouboutinshoes.jp.net wall, www.tommy-hilfiger.com.de rough, www.adidas--canada.ca mighty www.mizuno-running.net swiftly www.thenorthfacejackets.net.co from a www.airmax-90.org distance; www.ghdhair-straighteners.co.uk a www.cheap-michaelkors.com river www.moncler-outlet.us.org to www.adidas-superstar.de the www.guccishoes-uk.co.uk left www.polos-ralphlauren.us.com of www.new-balance-schuhe.de the ancient www.mkoutletonline.us.com city www.longchamp-bags.us.com wall, www.louisvuitton-outlet.com.co water www.oakley-outletstore.in.net waves, nike.shoesoutlet.us.com winds www.uggboots.net.co and www.abercrombie-fitchsale.com smooth. www.pradahandbags.net.co I www.tocoachoutlet.com do www.lauren-ralph.co.uk not www.vans-schuhe.com.de know www.adidas.org.es which www.tory-burchshoesoutlet.net one www.guccishoes.com.co is www.ralphlaurenoutletonline.us.org which www.barbour-factory.com one www.fashionclothes.us.com is www.cheapmichaelkors.us.org Zhang www.montres-pascher.fr Jiang Kun Jiang, www.mcmhandbags.com.co but www.christian-louboutinshoes.com.co I www.uhren-shop.com.de know www.burberrybags-outlet.com that www.giuseppezanotti.com.co chapter, www.p90xworkout.us.com in tribute www.cheapshoes.com.co two www.ralphslauren-outlet.co.uk rivers www.lululemon-australia.com.au converge www.valentino-shoesoutlet.us.com here. www.mk-outlet.us.com I www.michael-kors-australia.com.au love www.nike-shoesoutlet.us.com natural www.pradaoutlet.com.co beauty, www.michaelkors-outlet-online.com.co particularly www.rolexwatches-canada.ca fond www.louisvuitton.so of www.rosheruns.us mountains www.tomsoutletonline.net and www.pumaonline-shop.de water www.babyliss-pro.us.com the www.newbalance-outlet.org lush www.uggs-onsale.net place, www.asics-outlet.us.com at www.coachoutletstore-online.com.co the www.rosherun.org.uk foot of www.prada-shoes.com.co the www.bcbg-max-azria.ca walls, www.oakley-sunglasses-canada.ca there www.oakleyoutlet.ar.com is www.harrods-london.co.uk a www.michael-kors.com.es millennium www.converse.net.co old www.truereligionjeans.net.co trees shade, www.tommyhilfiger.net.co there www.chiflatiron.net.co is www.thenorthface.com.de a www.nike-roshe-run.de forest www.newoutletonlinemall.com tree, www.barbour-jacketsoutlet.com bamboo www.bottegaveneta-bagsoutlet.com into www.adidas-schuhe-online.de pieces, www.eyeglassesonline.us.com so www.omegarelojes.es the www.montblanc--pens.in.net scenery, www.the-northface.com.co of course, www.ferragamoshoes.in.net worthy www.jordanretro.org of www.ralphlauren-polos.com.co appreciation. www.pandora.com.de I www.michael--kors.us.com looked www.mmoncler-outlet.com to www.omega-watches.us.com the www.mcmsworldwide.com right www.rayban.co.nl side www.louis-vuittonblackfriday.com of www.tnf-jackets.us.com the www.longchamp.com.de river, www.the-northfacejackets.us.com while www.rolex-watches.us.com appreciating www.weddingdressesuk.org.uk the www.tiffany-andco.com.au flowers www.cheaprayban.com.co and www.michael-kors.com.co trees www.ugg-boots-australia.com.au to www.bebeclothing.in.net the www.truereligion-outlet.us.org left, www.nike-tnrequinpascher.fr imperceptibly www.thomas-sabo.com.de an www.oakleys-sunglasses.us.com exquisite www.swarovskijewelry.com.co garden, www.nikefactory.org is www.hollister.us.org said www.salomon-schuhe.com.de to www.nikestore.com.de be www.ralphlauren-polos.co.uk the www.longchamp.com.co former residence www.michael-kors-outlet-online.us.org of Chiang www.nike--freerun.co.uk Ching-kuo, www.oakley.org.es Chiang www.beatsbydre.com.co Ching-kuo www.oakleysunglass-outlet.net from www.soccer-shoes.us.com 1940 to www.louis-vuittonoutletcanada.ca 1945 and www.nikeair-max.es his www.retro-jordans.com family www.new-balance.ca lived www.ralphlaurenonlineshop.de here, www.yoga-pants.ca the walls www.pumashoes.in.net in www.christian--louboutin.in.net the www.longchamphandbagsoutlet.net view, www.thejoreseproject.com the www.ray-bansunglasses.net scenery www.tiffany-und-co.de also very www.michaelkors-uk.org.uk charming. www.burberry-outletstore.net Chiang www.soccer-shoesoutlet.com Ching-kuo www.beats-headphone.com.co former www.cheap-nike-shoes.net places uggaustralia.misblackfriday.com of www.timberlands-paschere.fr residence www.louis-vuitton-taschen.com.de in www.coachoutlet-online.com.co accordance www.nikefree-run.org.uk with www.ralphlaurenoutlet-online.us.com the www.vans-shoes.co.uk ancient www.nike-air-max.ca city www.coach-purseoutlet.net wall www.michael-korshandbags.org.uk built www.supra-shoes.org in www.the-northface.net.co the www.ugg-boots.us.org highest position, www.jimmy-chooshoes.com calculated www.coco-chanel.com.de according www.ralphlaurenepolo.com to historical www.burberryoutlet-canada.ca era, www.ralph-laurens.org.uk when it www.toms-outlets.us.com is www.rolex-watch.me.uk the www.tomsoutlet-online.com war, I remember www.pandorajewelry.top when www.polo-ralph-lauren.de there www.oakley-sunglasses.mex.com should www.designer-handbagsoutlet.us.com be www.wedding--dresses.ca a www.nikestore.us steel www.louboutin.jp.net wall www.mcm-handbags.org heavily www.converse.com.de guarded, www.nike-huarache.nl but www.timberlandshoes.net.co now www.ugg-uggboots.net it www.scarpe-hoganoutlets.it has www.instylers.us.com become www.raybans-sunglassesoutlet.in.net a www.longchamp-handbagsoutlet.us.com tourist www.ray--ban.ca attraction. Ganzhou www.cheapuggboots.us.com so many www.swarovski-australia.com.au tourist www.marcjacobs.us.com attractions, www.tomsshoes-outlet.us.com natural www.michaelkorsbags.us.org landscape, www.burberrys-outlet2016.com man-made landscapes, www.tiffany-andco.us.com historical, www.burberry-outletonlinesale.in.net cultural www.tommy-hilfigeroutlet.com and www.swarovskicanada.ca other www.toryburchoutlet-sale.us.com red. Such as: www.pandora-charms.org.uk Anyuan Mt.Sanbai, www.cheap-jordans.net Ningdu Cuiweifeng www.rayban-sunglassesoutlet.co.uk large www.uggsaustralia.com.co remaining www.air-max.com.de yarshan, www.lululemonoutlet.gb.net Ganzhou www.louisvuittons.com.co Gourd Farm, egrets www.coach-factory.in.net village, www.newbalance-shoes.org Nocturne airhuarache.shoesoutlet.us.com Pavilion, www.cheapoakley-sunglasses.com Song www.kate-spade.in.net walls, www.swarovski--uk.me.uk eight www.katespadeoutlet.gb.net border www.replicarolex-watches.us.com stations, www.abercrombie-kids.us.com Dayu www.oakleysunglasses-cheap.in.net Meiguan www.thenorth-faces.co.uk ancient www.burberryoutlet-sale.in.net post www.louisvuitton-outlets.us road, www.louis-vuitton-australia.com.au etc., which www.adidasshoes.top are beautiful www.beatsbydrdre.co.com sights. www.jimmy-choos.com Especially www.michael-kors-canada-outlet.ca the red www.air-huarache.co.uk ancient capital www.celine-bags.org of www.nike-schoenen.co.nl Ruijin, rejuvenating www.tiffany-jewelry.net Battlefield Heroes, www.eyeglassframes.in.net one www.thomas-sabos.org.uk for www.hollisteronlineshop.com.de the Second www.hollister-clothing.in.net Central www.guccihandbags.net.co Revolutionary Base www.coachoutletstore.net.co and www.insanity-workout.us.com the www.coach-factoryyoutletonline.net Provisional www.christianlouboutinoutlet.net.co Government www.juicycoutureoutlet.net.co of www.nike-shoes-canada.ca the www.toms-shoes.net.co Chinese Soviet www.michael-kors.net.co Republic location www.michael-kors-taschen.com.de Revolutionary www.nikeskos.dk War, www.ugg-boots.ca a www.designerhandbagsoutlet.net.co 1955 www.newbalance.com.es honors www.adidas-superstar.nl 54 www.nfl-jersey.us.com Hing www.converse-shoesoutlet.com Republic www.abercrombie-hollister.nl nationality www.hermesbags.jp.net General www.airmax-2015.org County, www.rayban.com.de more worthy www.northfaceoutlet.com.co cause www.coachhandbags2016.us.com take www.ray-ban-outlet.us.com a www.michael-kors-handbags.us.com trip. www.toryburch-sandals.in.net In www.burberry-handbags2016.in.net addition, www.kate-spade.gb.net the www.maccosmetics.net.co Gannan www.longchamps.us.com flavor www.nike-air-max.com.se is www.abercrombie-fitchs.us.com nationally www.airjordans.us known www.uggs.co.nl culinary www.nike-rosherun.nl classic. www.toms-shoes.com.co So www.coach-outletonline.net.co beautiful www.pandora-charms-canada.ca scenery, www.marc-jacobs.us.com so www.poloralphlaurenoutlet.net.co profound www.ralph-laurenoutlet.ca historical www.ralphlaurenoutletonline.in.net background, www.michaeljordan.com.de this www.bottega-veneta.us.com classic food www.prada.com.de culture, www.swarovski-online-shop.de so www.nike.org.es unique www.juicycouture.com.co red airmax.misblackfriday.com model www.prada-handbags.com.co are www.michaelkors.com.se conChirping www.louis--vuitton.org.uk sound, www.hermes-outlet.com.co Beauties, www.burberryonlineshop.de every www.cheapjerseys.us.org night www.vans-shoes.net and www.burberryoutlet2016.us.com fell www.jordan-shoes.com.co into a www.burberrys-outlet.co.uk dream hard. www.burberry-handbagsoutlet.com.co Twilight www.levisjeans.com.co Zhao www.uggsoutlet.com.co Zhao, www.beats-by-dre.com.co Zhao www.hermesbirkin-bag.net Zhao www.nike-maxfr.com complex, Zhao www.outlet-burberry.net.co Zhao supra.shoesoutlet.us.com also www.michaelkors.so Qice. Sit www.asicsgels.de also think, www.abercrombie-and-fitch.us.com the www.canada-goosesjackets.us.com line www.polo-outlets.com.co also www.nike-air-max.com.de thinking, www.ralphlaurenoutlet.us.com sleep also www.guccishoes.in.net think, www.toms--outlet.com.co more www.swarovski-crystal.us.com wake airmax.shoesoutlet.us.com up www.toms-shoesoutlet.net thinking, www.nikefree-run.net day www.timberlandbootsoutlet.us.com twelve o'clock www.horloges-rolex.nl Acacia, www.nikerosherun.us Acacia www.gucci-shoes.net endless www.nikeshoesoutlet.org.uk period. New www.michaelkorsoutlet-online.ar.com Year's www.nike-free-run.de Eve, www.converse-shoes.net the www.rayban.org.es parting www.christianlouboutinshoesoutlet.org of www.ray-banocchiali.it the www.pandorajewellery.com.au station, you www.jordanrelease-dates.us.com just www.nike-roshe-run.com.es want www.tommy-hilfiger-canada.ca to www.hollisterclothingstore.org cuddle www.mcmbags.net tightly, www.rolexwatchesforsale.us.com reluctant www.hogan.com.de to www.reebok.com.de release www.ferragamo.com.co good. www.edhardy.us.org Bang "B30" whistle came, www.tommy-hilfiger-online-shop.de cut www.coachblackfriday.com the www.woolrich-clearance.com already www.guccioutlet-sale.in.net fragile heart. www.hollisters-canada.ca Waving www.gucci-taschen-outlet.de at www.soft-ballbats.com you www.cheap-baseballbats.net on the www.tiffanyand-co.net.co train, he www.yoga-pants.net.co called www.coach-factoryoutlet.net.co out: www.cheapoakley-sunglasses.in.net "My www.coco-chanels.us.com dear, www.nikeair--max.fr there www.longchampoutlet.com.co was www.burberry-outlet.net.co a www.ralphlaurenpolos.in.net front, home, www.burberry2016.co.uk winding safety www.truereligion-outlet.com.co note." www.rayban-sunglasses.us.org Be www.zxcoachoutlet.com good www.raybans.us.org wheels www.ugg-australia.com.de turn away, www.replica-watches.com.co having www.christian-louboutin-shoes.ca left www.canadagooses-2016.com to www.handbagsoutlet.net.co leave www.nikemercurial.in.net the www.nike-schuhe.com.de familiar www.ralph-lauren.com.au silhouette, disappearing www.basketballshoes.com.co in sight, www.tiffanyandco-canada.ca after www.nike-skor.com.se all, www.cheap-raybans.com fighting www.maccosmetics.gr.com back www.giuseppe-zanotti.net tears across www.cheapjerseys.com.co the cheek, www.gucci-outletstore.com cool, www.ghd-hairstraightener.net damp, www.tommy-hilfiger.co.nl and www.the-north-face.ca after www.oakley.com.de the turn, long www.tommyhilfigeroutlet.in.net smoking a www.nike-air-max.com.au cigarette, www.calvin-kleins.us.com from www.airhuarache.co.uk the www.polooutlets-store.com chaos www.louisvuitton.jp.net pace, www.chanelhandbags.net.in this www.mcm-bags.in.net 15th www.salvatoreferragamo.in.net miss, www.michaelkors.co.nl only www.abercrombieand-fitch.ca black www.replica-handbags.net.co and white, www.nike-air-force.de self-winding www.rayban-wayfarer.in.net self-locking! www.oakleys-glasses.us.com
Scrieti comentariu
Your Contact Details:
Comentarii:
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):S
:!::?::idea::arrow:
Security
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.
 

Cautare

Publicitate